Trykktesting

Trykktesting

Trykktesting av rør er en metode for å sjekke rørenes integritet og sikkerhet ved å påføre et høyt trykk gjennom røret. Dette gjøres for å sikre at rørene er i stand til å tåle det trykket som kreves for normal drift og for å oppdage eventuelle lekkasjer eller svakheter i røret.

Trykk på rør for å teste holdbarhet og sikkerhet.

Sikring av rent og trygt drikkevann er av høyeste prioritet, og trykktesting av vannledninger er en viktig metode for å oppnå dette. Dette er spesielt viktig i Norge, der målet er å redusere lekkasjeprosenten på vannledningsnettet. En lekkasjeprosent på 40% betraktes ikke som akseptabelt sett i et miljøperspektiv.

Vannledninger skal alltid spyles

For å sikre integriteten til vannledningene, skal disse alltid spyles eller pluggres ved nyanlegg eller rehabilitering. Ved trykktesting er det viktig å ha et nøyaktig ledningskart som viser kum-nummer, lengden på prøvestrekket og eventuelle høydeprofiler. Rørene skal stå i driftstrykk i en viss tid, vanligvis 24 timer, for å kondisjonere dem.

Metoder for trykkprøving

Metodene for trykktesting avhenger av type rør. Vanligvis pumpes det vann inn i røret for å oppnå et driftstrykk på 15 bar, og det tas en trykkfallprøve for å sjekke om det er for mye luft i ledningen. Hovedprøven, som utføres på andre dag, gjentar dette trinnet, og for å bli godkjent, må røret ikke falle mer enn 200 millibar på 60 minutter. Dette avhenger også av type rør.