Trasesøk

Vi gjør trasesøk enkelt!

Har du behov å og kartlegge hvor avløpsrørene dine går? Vi utfører trasèsøk som avdekker dette med en sonde. Vi kan også kartlegge hvor dypt avløpsrørene ligger..

Når er det nødvendig med trasésøk?

Vi finner og merker opp rør i bakken, slik at du kan arbeide trygt og effektivt. Vi tilbyr moderne utstyr, kompetente medarbeidere og effektive løsninger, der du trenger det!

Trasesøk/Kabelpåvisning er nødvendig for å:

  • Avklare hvor du ikke kan grave.
  • Kartlegge rørtrase (finne vann og avløpsrør)
  • Lokalisere skade på rør.
  • Dokumentere skader og tilstand på rør med kamera