UTFØRELSE AV OPPDRAG.

Når vi vet tilstand og dimensjoner på røret, kan vi produsere materiellet som trengs og forberede jobben. I praksis skjer rørfornyingen ved at en strømpeforing blir vrengt inn i det eksisterende røret.

Foringen er mettet med et epoxy-stoff som herdes med damp eller LED-lys. Resultatet blir et nytt rør inni det gamle.

Røret får samme funksjon og levetid som et nytt rør. Vi kommer til i avløpsledningen gjennom kummer og stakepunkter, og ødelegger derfor ingenting på eiendommen din.