RØRFORNYING

Tette rør tyder på dårlige avløpsrør. Lukt problemer (kloakklukt) kan skyldes lekkasjer i rørstrekk, det er også et signal på at rørene bør sjekkes. Det største problemet med private avløpsledninger skyldes som oftest at de er gamle.

Grunnet slitasje, alder og yttre påvirkninger blir materialene i rørene blir svake. Ved f.eks anleggsvirksomhet i nærliggende grunn, røtter som som har sprengt hull i rørene eller vokst seg inn i sprekker.