PAPIRER TIL KOMMUNEN

Etter arbeid er utført på din eiendom vil Bergen Rørfornying AS sende inn all tilgjengelig dokumentasjon på utført arbeid til din Kommunes VA avdeling.

Da er ALT dokumentert og godkjent av kommunen og du kan slappe av de neste 30-50 årene vel vitende om at du har nytt og godkjent rør.