Rørinspeksjon

Sliter du med vond lukt eller at rørene tetter seg? Da bør du foreta en rørinspeksjon.

Eldre rør har en begrenset leveperiode. Hvis du sliter med vond lukt eller gjentakende tette rør, kan årsaken finnes ved hjelp av en rørinspeksjon. Da sjekker vi rørene dine grundig ved hjelp av et kamera, og oppdager eventuelle problemer som kan ha oppstått. Feil på rørledninger skjer ofte over lang tid, hvor slitasje og andre påvirkninger har svekket konstruksjonen til rørledningen. Men, det kan også skje feil og skader helt uten forvarsel.

Gjevnlig rørinspeksjon kan være lønnsomt.

Hvordan foregår en rørinspeksjon?

En inspeksjon gjøres med et fjernstyrt kamera, spesialbygd for slike opeasjoner. Kamera føres inn i avløpsrøret, samtidig som man får bilder direkte på en skjerm. Kamera filmer også fra innsiden av røret, og dette gjennomgås så i etterkant. Når man har avdekket et problem, skrives en faglig vurdering av rørenes tilstand og man kommer med en anbefaling om hvordan skaden bør repareres eller utredes.

Vanlige feil kan være rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer og røtter. Ofte løses slike små feil med en rørspyling. Det kan også være lekkasjer i skjøt, som gjør at massene rundt røret forsvinner – som igjen gjør at rørene forflytter på seg. Noen ganger gjør det at man må grave opp for å fikse dette. Andre ganger vil en normal rørfornying gjøre jobben.

Når det er behov for å vite nøyaktig plassering av rør, kan vi lokalisere rørtrasé eller skadepunkt med sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kamera, og da kan eventuelle skadesteder avmerkes og deretter utbedres på riktig plass. Nøyaktig lokalisering av rør brukes også i forbindelse med restaurering og byggearbeider, når man har behov for å vite rørenes eksakte bane.