Rørfornying

Rørfornying

Vi benytter oss av eksisterende tilkomst steder som kummer, stakeluker, demonterte toaletter og sluk osv. I visse tilfeller kan det også være nødvendig med andre tilkomststeder, dette blir vurdert i forprosjekteringen av prosjektet.  

Rør som skal rørfornyes vil alltid bli renset mekanisk eller høytrykkspylt før selve rørfornyingen, dette er for å få røret så rent som mulig, som gjør at resultatet av rørfornyingen blir bra.

Rørfornyingsmetoden vi benytter oss av er foring/ strømpe. Vi metter en fleksibel foring med epoksy som er tilpasset størrelsen på røret som skal rørfornyes. Etter dette bruker vi en trommel vi har all foringen på. Da tilsetter vi trykkluft på trommelen som vrenger foringen på plass i røret. Der vil foringen stå trykksatt under herdingen, vi tilsetter varme i røret for en raskere herde prosess.

Etter at foringen har herdet har man et nytt rør i det gamle røret som er selvbærende og har formet seg etter det gamle røret.

Grentilkoblinger åpnes med en robotfres. Etter at man har åpnet disse, monteres det en forsterker som er tilpasset grentilkoblingen. Denne lager en tett og strømlinjet forbindelse uten lekkasjepunkter og innsigs muligheter mellom foring og eksisterende rør.

Stikkledninger vil bli rørfornyet med overlapsprinsippet på grenforsterkeren for å skape en tett og helhetlig løsning.

Til slutt utføres det en rørinspeksjon av utført rørfornying. Denne rørinspeksjonen blir brukt som dokumentasjon sammen med egenkontroll dokumenter, drift og vedlikeholds instruks.

Grunnet slitasje, alder og yttre påvirkninger blir materialene i rørene blir svake. Ved f.eks anleggsvirksomhet i nærliggende grunn, røtter som som har sprengt hull i rørene eller vokst seg inn i sprekker.