Lekkasjesøk

LEKKASJESØK

Vannlekkasjer kan noen ganger oppstå i rør som fører vann inn i boligen. Defekte trykkvannsledninger kan også føre til lekkasjer. Rørene som lekker er ofte nedgravd eller skjult, noe som gjør det nødvendig å bruke lekkasjesøk for å finne lekkasjepunktet.

Rørinspeksjon kan spare deg for mange penger.

Mistanke om lekkasje

En mistanke om vannlekkasje kan være susing i rørene inne i boligen.

Første trinn for å finne lekkasjene er å utføre en trykktesting for å avgjøre om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Hvis vannmåleren snurrer kontinuerlig eller det suser i rørene selv etter at innvendig stoppekran er stengt, kan lekkasjen være et sted i hovednettet.

En trasèsøker brukes deretter til å merke vannrørets plassering, og flere instrumenter og metoder brukes til å finne lekkasjepunktet. Metodene kan variere avhengig av rørtype og terreng.

Hvordan foregår et lekkasjesøk?

Finner rørets bane ved bruk av trykktesting

  • Det første steget er å foreta en trykktesting for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Dersom vannmåleren snurrer rundt uavbrutt bør man ta en runde i huset for å sjekke at det ikke renner i toaletter eller kraner. Dersom det fortsatt suser etter at du har stengt innvendig stoppekran, er det mest sannsynlig at lekkasjen er på vei ut til hovednettet.

Bruk en trasésøker for å merke stien til vannrøret.

  • Neste steg er å søke etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder. Metoden man velger avhenger av rørtype og terreng.