Kumrenovering

Raskt og effektiv fornying av kummer

Renovering av kummer – Skadede kummer rengjøres og sprekker/skjøter tettes. Overflaten sprøytes med fiberamert betong som tetter skadene og sprekkene. Resultate blir en forstreket kum som har forelenget levetid. Rehabilitering er mye rimeligere løsning enn å grave opp og skifte hele kummen. Kumrenovering med fiberarmert sprøytebetong er en effektiv metode som gir en ny kum i en eksisterende.

Renovering av kummer

Lekkasjer og skader på eksisterende kummer er et problem for mange kommunale og private ledningseiere. Det å tette sprekker og skjøter fungerer bare på kort sikt. Med et nytt innvendig belegg får du en varig løsning og en garantert tett kum. I tillegg har metoden en meget rask installasjonstid.

Det nye belegget forhindrer innlekkasje av grunnvann og forurensning, i tillegg til å motvirke korrosjon og forvitring. Dessuten har belegget en svært høy kjemisk resistens og vil motstå angrep fra svovelholdige gasser og væsker, samt en PH-verdi fra 2,0.